Hivatkozások és linkek

A Miskolci Alternatív Generáció csapata – továbbiakban “szerző” felelősségi területén kívül eső külső weboldalakra mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások (“hiperlinkek”) esetén felelősségi kötelezettség kizárólag abban az esetben lépne életbe, ha a szerzőnek tudomása van a tartalmakról, és számára technikailag lehetséges és tőle elvárható lenne jogellenes tartalmak esetén a felhasználás megakadályozása.
A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozások elhelyezésének időpontjában a hivatkozott oldalakon jogellenes tartalmak nem voltak láthatók. A hivatkozott/kapcsolt oldalak aktuális és jövőbeni kialakítására, tartalmaira vagy szerzőségére a szerző semmilyen befolyással nem rendelkezik. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolja magát valamennyi hivatkozott /kapcsolt oldal minden olyan tartalmától, ami a hivatkozás elhelyezése után módosult. Ez a megállapítás érvényes a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett összes linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által beállított vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkgyűjteményekben, levelezőlistákon és az összes egyéb adatbázisban elhelyezett külső bejegyzésekre, amelyek tartalmát külső személyek szerkeszthetik. A jogellenes, téves vagy hiányos tartalmakért, valamint különösen az ily módon nyújtott információk felhasználásából vagy fel nem használásából eredő károkért egyedül annak az oldalnak a közreadója felel, amelyre a hivatkozás történt, nem pedig az, aki linkeken keresztül a mindenkori közleményre csupán felhívja a figyelmet.

Szerzői és jelölési jog

A szerző valamennyi publikációban igyekszik ügyelni a felhasznált képek, grafikák, hangdokumentumok, videók és szövegek szerzői jogaira, saját maga által készített képek, grafikák, hangdokumentumok, videók és szöveg használatára vagy engedélyhez nem kötött grafikák, hangdokumentumok, videók és szövegek alkalmazására.
A megjelentetett, a szerző által előállított objektumok szerzői joga az oldalak szerzőjét illeti. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videók és szövegek sokszorosítása vagy más elektronikus vagy nyomtatott publikációban való felhasználása a szerző kifejezett beleegyezése nélkül nem megengedett.

Jelen felelősségkizárás joghatályossága

Jelen felelősségkizárás azon internetes kapcsolatfelvétel részét képezi, amelyikről az erre az oldalra való elágazás történt. Amennyiben jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai az érvényes jogállásnak nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg, ez nem érinti a dokumentum egyéb részeinek tartalmát és érvényességét.